Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Sinusta Minuksi dokumenttielokuva

Dokumentin ajantasaiset esityspaikat ja -ajat löytyvät AnnArtin instagramista.

 

SINUSTA MINUKSI MOVIE TEASER

  

Dokumentin ensi-ilta oli 10.9.2020 Helsinki Pride -viikolla Cinema Orionissa.

Sinusta Minuksi -dokumentti on syntynyt halustani vaikuttaa valokuvauksen ja elokuvan keinoin trans- ja muunsukupuolisten ihmisten oikeuksien toteutumiseen.  Projektin nimi syntyi, kun pohdin nimen merkitystä ihmiselle. Nimi on tärkeä yksilön identiteetin – minän – muodostumiselle. Kun henkilö on eri sukupuolta kuin mihin hän ulkoisesti on syntynyt, on hänellä useimmiten myös itselleen väärä nimi. Nimi, joka aina lausuttuna muistuttaa siitä, että ei ole minä, vaan tavallaan sinä.

 

Dokumentti pohjautuu saman nimiseen valokuvanäyttelyyn, joka oli osa Helsinki Pride 2019 ohjelmistoa. Se kuvaa trans- ja muunsukupuolisuuden moninaisuutta ja yksilöllisyyttä henkilöhaastatteluiden muodossa. Valokuvanäyttelyyn osallistuneet ovat saaneet itse valita, millä tavalla osallistuvat dokumenttielokuvaan. Osa on mukana videohaastattelulla ja valokuvilla. Osa osallistui näyttelyyn otetuilla valokuvilla ja/tai omien kokemusten kirjoittamisella. Dokumenttiin osallistuneet ihmiset kertovat omista yksilöllisistä lähtökohdistaan lapsuuden kokemuksien ja yhteiskunnan sukupuolittamisen vaikutuksista elämäänsä. Dokumentissa kuvataan myös erityisesti henkilöiden voimaantumista ja omakuvan kehittymistä prosessin aikana. Keskusteluissa nousee esiin myös nuorten prosessin haasteet, sillä lapset ja nuoret ovat aikuisten prosessiin verrattuna heikommassa asemassa.

 

On ihmisoikeus tulla nähdyksi omana yksilöllisenä itsenään eikä yhtenä ryhmänä. Tulla hyväksytyksi omana itsenään. Olla osa yhteiskuntaa kokonaisena, ilman eriarvoistavia rajoituksia. Tällä hetkellä Suomen laki kohtelee trans- ja muunsukupuolisia epätasa-arvoisesti mm. juridisen sukupuolen korjaamisen ja itse korjausprosessiin liittyvien oikeuksien suhteen. Prosessiin pääsykään ei takaa mahdollisuutta juridisen sukupuolen korjaamiseen ja esim. yksilön toivomiin korjausleikkauksiin. Prosessissa oleva joutuu jännittämään diagnoosin saamista ja vain osa saa juridisen sukupuolen korjaamiseen oikeuttavan diagnoosin. On korkea aika tehdä translakiin merkittäviä muutoksia.

 

Dokumenttiin on haastateltu sekä Trasek ry:n hallituksen jäsentä Alexia että muunsukupuolisten yhteisön aktiivia Hippua nykyisen translain haasteista ja muutostarpeista. Dokumentissa keskustellaan myös esikuvien merkityksestä voimaantumisen ja oman prosessin näkökulmasta.

 

Sinusta Minuksi -dokumentti ovat suunnattu kaikille, joita aihepiiri koskettaa ja kiinnostaa sekä erityisesti sosiaali-, terveys- ja opetusalan opiskelijoille ja työntekijöille.

 

Lämmin kiitos kaikille dokumentin tekemiseen osallistuneille haastelluille. Olette huikeita ja ihania ihmisiä. Kiitos, että sain jakaa teidän kokemuksenne ja ajatuksenne. Kiitos myös dokumentin teossa minua kannustaneille läheisillenne, muusikoille, äänityöntekijöille, Helsinki Pridelle, Cinema Orionille ja Taakasta Voimavaraksi -hankkeelle sekä kaikille tukijoilleni. Kiitos Siili Solutions, että mahdollistatte dokumenttini käännöksen englannin kielelle ja siten kansainvälisen levittämisen. Ilman teitä tämä ei olisi ollut mahdollista!

 

 

Sinusta Minuksi Movie PosterSinusta Minuksi Movie Poster