Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Sinusta Minuksi dokumenttielokuva

 

SINUSTA MINUKSI -dokumentti on syntynyt halustani vaikuttaa valokuvauksen ja elokuvan keinoin trans- ja muunsukupuolisten ihmisten oikeuksien toteutumiseen.  Projektin nimi syntyi, kun pohdin nimen merkitystä ihmiselle. Nimi on tärkeä yksilön identiteetin – minän – muodostumiselle. Kun henkilö on eri sukupuolta kuin mihin hän ulkoisesti on syntynyt, on hänellä useimmiten myös itselleen väärä nimi. Nimi, joka aina lausuttuna muistuttaa siitä, että ei ole minä, vaan tavallaan sinä.

 

On ihmisoikeus tulla nähdyksi omana yksilöllisenä itsenään eikä yhtenä ryhmänä. Tulla hyväksytyksi omana itsenään. Olla osa yhteiskuntaa kokonaisena, ilman eriarvoistavia rajoituksia. Tällä hetkellä Suomen laki kohtelee trans- ja muunsukupuolisia epätasa-arvoisesti mm. korjausprosessiin ja perheen perustamiseen liittyvien oikeuksien suhteen. On ihmisoikeusloukkaus, että prosessiin haluavan on sukupuolenkorjaukseen päästäkseen luovuttava mahdollisuudestaan lisääntyä. Lisäksi prosessiin pääsykään ei takaa mahdollisuutta korjausleikkaukseen, vaan prosessissa oleva joutuu jännittämään diagnoosia, jonka vain noin 70 %  on sen myötä oikeutettu korjaamaan sukupuolensa. On korkea aika tehdä translakiin merkittäviä muutoksia!

 

Dokumentti pohjautuu saman nimiseen valokuvanäyttelyyn, joka oli osa Helsinki Pride 2019 ohjelmistoa. Se kuvaa trans- ja muunsukupuolisuuden moninaisuutta ja yksilöllisyyttä henkilöhaastatteluiden muodossa. Dokumenttiin osallistuneet ihmiset kertovat omista yksilöllisistä lähtökohdistaan lapsuuden kokemuksien ja yhteiskunnan sukupuolittamisen vaikutuksista elämäänsä. Dokumentissa kuvataan myös erityisesti henkilöiden voimaantumista ja omakuvan kehittymistä prosessin aikana. Kaikissa keskusteluissa nousee esiin erityisesti nuorten prosessin haasteet, sillä lapset ja nuoret ovat aikuisten prosessiin verrattuna heikommassa asemassa.

 

Dokumenttiin on haastateltu myös sekä Trasek ry:n hallituksen jäsentä Alexia että muunsukupuolisten yhteisön aktiivia Hippua nykyisen translain haasteista ja muutostarpeista. Dokumentissa keskustellaan myös esikuvien merkityksestä voimaantumisen ja oman prosessin näkökulmasta.

 

Sinusta minuksi -dokumentti ovat suunnattu kaikille, joita aihepiiri koskettaa ja kiinnostaa sekä erityisesti sosiaali-, terveys- ja opetusalan opiskelijoille ja työntekijöille.

 

Lämmin kiitos kaikille dokumentin tekemiseen osallistuneille haastelluille. Olette huikeita ja ihania ihmisiä. Kiitos, että sain jakaa teidän kokemuksenne ja ajatuksenne. Kiitos myös dokumentin teossa minua kannustaneille läheisillenne, muusikoille, äänityöntekijöille, Helsinki Pridelle ja kaikille tukijoilleni. Ilman teitä tämä ei olisi ollut mahdollista!

 

Dokumentin ensi-ilta syyskuussa 2020 Helsinki Pride viikolla. Tarkempaa tietoa ajasta ja paikasta
täsmentyy elokuun aikana.

 

 

Sinusta Minuksi dokumentti esiteSinusta Minuksi dokumentti esite