Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

KIRJOITTAMINEN

YHTEISTYÖHANKE: SATEENKAARINUORTEN HYVINVOINTI SEURAKUNNISSA

LINKKI JULKAISUUN

 

TYÖRYHMÄ: 

  • Kirkkohallituksen Kasvatus- ja perheasiat -yksikön johtaja Jarmo Kokkonen ja asiantuntija Vilppu Huomo
  • Sateenkaariyhdistys Malkuksen Taakasta voimavaraksi -hankkeen koordinaattorit Peik Ingman ja Lumi Sammallahti
  • Psykiatrian erikoislääkäri Teemu Kärnä
  • Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti ja teologian tohtori Peppi Sievers
  • Espoon tuomiokirkkoseurakunnan diakoni, sateenkaariyhteyshenkilö ja auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS) Ani Iivanainen
  • Psykologian tohtori Katarina Alanko
  • Psykologian tohtori ja auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS) Annika Guns

 

ISÄ MEIDÄNKIN -KIRJASTA TEHDYT HAASTATTELUT JA ARTIKKELIT

 

Näkymä Media: Haluan muuttaa kirkkoa sateenkaariturvallisemmaksi sisältäpäin. 4.5.2021

Me Naiset radio:  Minkälaista on sateenkaari-ihmisten kohtaama hengellinen väkivalta? 23.5.2021

Kirkko ja kaupunki: Diakoni Ani Iivanainen selvitti sateenkaari-ihmisten kokemaa hengellistä väkivaltaa, jolla on monia muotoja ulossulkemisesta eheyttämiseen. 21.6.2021

 

ISÄ MEIDÄNKIN
–sateenkaari-ihmisten kohtaama hengellinen väkivalta


TOINEN UUDISTETTU PAINOS JOULUKUUSSA 2021
Myynnissä mm.: Adlibris, CDON, Suomalainen kirjakauppa.

 

ISÄ MEIDÄNKIN on syntynyt ammatillisesta tarpeesta kirjoittaa siitä, mitä on elää kristittynä (ev.lut.) sateenkaari-ihmisenä suomalaisessa yhteiskunnassa ja seurakunnassa. Kirja peilaa
aihepiiriä historiasta nykypäivään. Asiaa käsitellään myös moninaisten kokemustarinoiden kautta.

 

Kirja ei pyri olemaan tyhjentävä tai täydellinen kuva aiheesta vaan opas hengellisen väkivallan taustatekijöihin sekäsiihen, miten siitä voi selvitä ja miten syrjiviin rakenteisiin voi vaikuttaa. Kirjassa kuvataan myös seurakunnissa tehtävää sateenkaarityötä ja annetaan työkaluja sensitiiviseen kohtaamiseen.

 

Isä meidänkin -kirja ei ole hengellinen teos vaan ammatillinen käsikirja, joka on kirjoitettu kaikille kohtaamistyötä tekeville asiakkaiden hengellisen väkivallan kokemusten ymmärtämisen tueksi.
Kirja soveltuu myös hengellistä väkivaltaa kokeneille tiedon ja vertaistuen lähteeksi sekä oman kokemuksen käsittelyn avuksi. Lisäksi se sopii ihan kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

 

Esimerkiksi vain alle 1 % sateenkaarinuorista pitää uskonnollisen yhteisön asenteita sateenkaari-ihmisiä kohtaan turvallisina ja hyväksyvinä. On aika tehdä muutoksia rakenteissa ja tuoda esille myös hengellisissä yhteisöissä tehtävää oikeaan tietoon perustuvaa sateenkaarityötä.

Muutos lähtee yhteisön sisältä. Hengellistä väkivaltaa ei saa hyssytellä piiloon. Tarvitsemme näkyviä ja aktiivisia muutostyöntekijöitä sekä vähemmistöön että enemmistöön kuuluvista kristityistä.

 

 

Kirjasta sanottua:

 

Etsitkö ymmärrystä sateenkaari-ihmisten kokemuksista kristillisissä piireissä Suomessa mutta et tiedä, mistä aloittaa?

Isä Meidänkin -kirja tarjoaa sinulle sekä perustietoa, että omakohtaisia tarinoita ja usean kristillisen sateenkaari-ihmisen kokemuksia.

Iivanainen yhdistää perustietoa, tilasto- ja tutkimustietoa, henkilökohtaisia pohdintoja ja haastatteluiden kautta keräämiään sateenkaari-ihmisten kertomuksia. Lopputulos on koskettavan henkilökohtaisella otteella kirjoitettu katsanto kristillisen kentän haasteista tunnistaa ja kitkeä sateenkaari-ihmisiä kohtaan harjoitettavaa hengellistä väkivaltaa. 

Lukukokemuksen vaikuttavuus perustuu varmasti osittain siihen, että Iivanainen kuvailee haasteita myös sisältäpäin ja omien kokemustensa kautta. Luettuasi tämän kirjan voi hyvin olla, että olet kenties enemmän kartalla tilanteesta Suomessa kuin minkään muun yksittäisen kirjan kautta."

 

Peik Ingman ja Lumi Sammallahti
Taakasta voimavaraksi -hanke
Sateenkaariyhdistys Malkus

 

***

"Iivanaisen Isä meidänkin -kirjan tulisi löytyä jokaisen kohtaamistyötä tekevän lukulistalta. Kirja ei ainoastaan käsittele hengellistä väkivaltaa, vaan avaa myös sateenkaari-arjen haasteita yleisemmin, sekä taustatekijöitä syrjinnälle. Kirjan kautta ymmärtää syvällisemmin, kuinka vaikeaa vähemmistöryhmään kuuluvan on edelleen nyky-yhteiskunnassa tulla näkyväksi ja tunnustetuksi omana itsenään, sekä näiden haitallisia seurauksia. 

 Isä meidänkin sisältää kiinnostavaa tietopohjaista teoriaa ja ammattiosaamista yhdistettynä kokemusasiantuntijuuteen, sekä koskettaviin vertaistuellisiin kokemustarinoihin, tämä juuri tekee kirjasta ainutlaatuisen ja helposti omaksuttavan.

 Suosittelen kirjaa lämmöllä ihan kaikille niin ammattilaiskirjallisuudeksi, kuin ihmisyydestä ja yhteiskunnasta kiinnostuneille lukijoille, sekä vertaistuen tarpeessa oleville. Vaikka kirjan ydin on sateenkaari-ihmisten kohtaamassa hengellisessä väkivallassa, kirjan sanoma auttaa ymmärtämään myös yhteisökäyttäytymistä ja yhteiskunnan rakentumista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta. "

 

Johanna Kivinen
ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
www.johiskivinen.fi

 

***

 "Otin kirjasi mukaan mökille viime viikonloppuna, ja olen lukenut sitä suurella mielenkiinnolla. Tapasi kytkeä henkilökohtaiset tarinat yhteen teoriapainotteisten lukujen kanssa on mielestäni onnistunut ratkaisu.

On tosi traagista lukea, miten kaltoin monet sateenkaarevat ihmiset ovat tulleet kohdelluiksi, sekä perhepiirissä että eri kirkollisissa yhteyksissä. Samalla oli hyvää, että olet pyytänyt henkilöitä myös pohtimaan, mitä hyviä neuvoja he haluavat antaa toisille, samassa asemassa oleville.

Kirjaa voi varmaan käyttää eräänlaisena hakuteoksena, koska yksittäiset luvut toimivat myös erikseen – aavistan, että olet kirjoittanut ne hieman eri vaiheissa, ja eri kohderyhmien tarpeita varten.

Olen tosi iloinen ja otettu siitä, että kirjastani ”Monta rakkautta” on ollut sinulle hyötyä.

Lämpimät kiitokset kirjastasi vielä kerran. Toivotan sinulle ja perheellesi Jumalan siunausta, voimia ja toivoa!"

 

Björn Vikström
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ruotsinkielisen Porvoon hiippakunnan entinen piispa
Åbo akademi, teologian professori